Werkzaamheden aan klok en toren

It giet oan. De restauratie van de klok en toren gaat nu zichtbaar worden voor jullie. We geven hierbij een aantal belangrijke data door: o   Er zijn in december al voorbereidingen getroffen in de toren. o   Op woensdag 13 februari 2019 wordt er een bouwkeet geplaatst bij de kerk (tussen 13.00u en 14.00u). o   Donderdag 14 februari 2019 worden de steigers rond de… Lees meer →

Informatieavond 1 november 2018

Op 1 november heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het dorpshuis “De Kosterij”. Het was een goed bezochte avond en er is veel informatie gedeeld. Via de volgende link vindt u de presentatie die toen gegeven is inclusief de agenda: presentie 1 november restauratie klok etc. Lees meer →

Verslag informatieavond SKG 16 jan 2018

Op 16 januari heeft de SKG een informatieavond georganiseerd. De avond werd goed bezocht en er is uitgebreid stilgestaan bij de werkzaamheden die aan de klok moeten gebeuren, de bomen rond het kerkhof en andere zaken. Een verslag vindt u via de volgende link: Verslag informatieavond SKG 16-01-2018.   Lees meer →

Nieuwsbericht over de voorzitter en werkzaamheden rond klok en bomen

Hierbij een kort verslag van de werkzaamheden van Stichting Kerkgebouw Goënga. Voorzitter: Age Bootsma heeft zich bereid verklaard nog een termijn van 4 jaar aan te willen blijven als voorzitter. Vereniging Dorpsbelang en wij als mede stichtingsbestuursleden zijn hier erg blij mee. Klok en klokkentoren: Het herstellen van de klok wordt een grote klus. We zijn druk bezig met een… Lees meer →

Cijfers 2016 zijn gepubliceerd

Wilt u vast zien wat de resultaten zijn van de Stichting? Neem dan een kijkje op de pagina “financiën”, daar staat een linkje naar de balans en de resultatenrekening. Op 1 april gaat de penningmeester een toelichting hierop geven tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang in de Kosterij. Lees meer →

Stilte in Goënga

Goënga luidt de noodklok Stilte in Goënga Onze mooie monumentale klok luidt niet meer. De klok verkeert in slechte toestand; er zitten scheuren in veroorzaakt door een te grote klepel. Door verschillende deskundigen is aangegeven dat het onverantwoord is de klok nog te luiden. We hebben het advies gekregen de klepel te vervangen  en de klok te laten repareren. Omdat… Lees meer →