Geschiedenis

Er zijn stukken bekend waaruit blijkt dat de kerk van Goënga in het jaar 1355 bestond. De kerk was destijds groter en had een zadeldaktoren. Rond 1758 is de oude kerk afgebroken, maar bleef de kerktoren eerst nog staan. Een timmerman uit IJsbrechtum heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe kerk en er werd gestart met de bouw. De kerktoren werd later toch nog afgebroken, dit was in het jaar 1787. Er werd vervolgens een nieuwe geveltoren gebouw met  ingesnoerde spits. Voor de nieuwe toren werden 26 vloerstenen gebruikt van de oude kerk. Deze liggen er nog steeds. De klok stamt uit 1342 en werd teruggeplaatst in de “nieuwe” kerk. De klok werd gegoten door Stephanus. De preekstoel (1759) met Lodewijk XV details werd vervaardigd door Mathijs Gorp. De panelen en het houtsnijwerk van de preekstoel is gemaakt buiten de kerk voor het luttele bedrag van 13 gulden en 16 stuivers. Tot 1800 beschikte de kerk niet over een orgel maar werd gebruik gemaakt van “voorzingers”. Rond 1800 kwam het eerste orgel. In 1900 was dit orgel aan vervanging toe en is er een nieuw orgel gemaakt door Bakker & Timmenga voor 1220 gulden. Dit geld was er niet, de kerk is hier een lening voor aangegaan. Het haantje van de kerk werd, na jaren van afwezigheid, in 1982 geplaatst en prijkt sindsdien op de toren. En nu, na een grondige opfrisbeurt in 2015,  wordt de kerk niet alleen gebruikt voor kerkdiensten, maar ook voor exposities, concerten, etc. De naam van de kerk is Willibrordus kerk, vernoemd naar Willibrordus, aartsbisschop en missionaris ook wel genoemd Apostel der Friezen.

 

 

IMG_20150307_184229

 

Geef een reactie