De kerk

Vordering verbouw

In de kerk wordt nog hard gewerkt. Het schiet nu aardig op, we zijn in de afrondende fase. Wanneer het klaar is krijgen jullie de gelegenheid om een kijkje te nemen. Daar krijgen jullie nog even bericht van.

De officiële heropening van de kerk is gepland op 19 september 2015. Op 20 september is er een kerkdienst in de kerk.

Het bestuur is uitgebreid van 3 naar 4 leden. Bea Algra, wonend op De Boppeslach 10, is ons komen versterken. We zijn er heel blij mee.

Tot zover deze update, 19 en 20 september kunnen in de agenda!

Tot ziens en vriendelijke groet,

Age Bootsma, Yke van der Goot, Bea Algra en Sjoukje Oosterhaven.

Geef een reactie