Donateur

Om de kerk bestaansrecht te geven zijn wij op zoek naar donateurs. Als u donateur wilt worden en daarmee een “Vriend van de Stichting Kerkgebouw Goënga” dan kunt u het donateursformulier printen en ingevuld bij één van de bestuursleden inleveren.

In de uitleg donateurschap staan de verschillende mogelijkheden uitgewerkt en wordt een toelichting gegeven op mogelijke belastingvoordelen. Optie 1 is volledig aftrekbaar en geeft het meeste belastingvoordeel. U kunt het donateursformulier invullen om donateur te worden van de stichting. Uiteraard kunt u één van de bestuursleden uitnodigen voor een bezoekje om u voor te lichten en de verschillende opties voor donateurschap te verduidelijken.

ANBI gegevens tbv uw belastingopgave periodieke gift:
RSIN  854183590
Transactienr.  0
Geen culturele instelling

Geef een reactie