Bestuursleden

Huidige bestuurssamenstelling

 

Voorzitter               Dhr. Age Bootsma                                0515-420913

Penningmeester   Dhr. Yke van der Goot                         0515- 415170

Secretaris               Mevr. Sjoukje Oosterhaven-Ytsma    0515-421326

Algemeen lid         Mevr. Bea Algra                                     0515-424100

Geef een reactie