Bestuursleden

Huidige bestuurssamenstelling

 

Voorzitter               Dhr. Age Bootsma                                0515-420913

Penningmeester   Dhr. Erik de Vries                                  06-51606349

Secretaris               Mevr. Bea Algra                                    06-13166850

Algemeen lid         Mevr. Swaentsje de Boer                    06-40533825

Geef een reactie