Bestuursactiviteiten

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten
Augustus 2014 De stichting is opgericht op 7 juli. In bouwvergaderingen op 7 juli en op 20 augustus worden plannen gemaakt om met de verbouw en het opknappen van het interieur van de kerk te starten. In de bestuursvergadering van 11 augustus zijn een aantal actiepunten voor de komende tijd geformuleerd:

1.    Overeenkomst met PKN opstellen zodat de levering een feit kan worden

2.    Opstellen huishoudelijk reglement van de Stichting met rooster van aftreden

3.    Fondsen werven

 

Febr. 2015- juli 2015 Verbouw kerk volgens projectplan
19 sept 2015 Feestelijke heropening kerkgebouw
Sept. 2015-juni 2016 Afwikkelen financiën verbouwing.

Start cultureel programma.

Opstellen huishoudelijk reglement.

Verslag aan dorpsgenoten tijdens jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Goënga op 01-04-2016

   

 

 

Geef een reactie