Bestuursactiviteiten

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten
Augustus 2014 De stichting is opgericht op 7 juli. In bouwvergaderingen op 7 juli en op 20 augustus worden plannen gemaakt om met de verbouw en het opknappen van het interieur van de kerk te starten. In de bestuursvergadering van 11 augustus zijn een aantal actiepunten voor de komende tijd geformuleerd:

1.    Overeenkomst met PKN opstellen zodat de levering een feit kan worden

2.    Opstellen huishoudelijk reglement van de Stichting met rooster van aftreden

3.    Fondsen werven

 

Febr. 2015- juli 2015 Verbouw kerk volgens projectplan
19 sept 2015 Feestelijke heropening kerkgebouw
Sept. 2015-2016 Afwikkelen financiën verbouwing.

Start cultureel programma.

Opstellen huishoudelijk reglement.

Verslag aan dorpsgenoten tijdens jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Goënga op 01-04-2016

2016 -2017 Overleggen met o.a. Dorpsbelang en Cultuurcie over agenda kerk. 

Actualiseren website

Verslag tijdens jaarvergadering Dorpsbelang Goenga

 

2018 Opstellen projectplan i.v.m. herstel uurwerk en klok

Aanstellen SBKGNN ter advisering i.v.m. herstel uurwerk en klok en toren

Verslag tijdens jaarvergadering Dorpsbelang Goenga

Gedeeltelijk verwijderen van bomen rond kerkhof o.v.v. omwonenden en geaccordeerd tijdens jaarvergadering

Subsidie en fondsenwerving klok

Contracteren partijen ter reparatie en herstel klok, uurwerk en toren

Overleg cultuurcie en dorpsbelang

 

 

 

 

Geef een reactie