GRYTZ EN GRIZE 24 OKT IN DE KERK VAN GOËNGA

Grytz en Grize binne op ‘en paad mei it programma ‘Fryske ferskes’!

Tegearre mei Bokke Rypma (gitaar) en Jan Hoekstra (bas) bringe sy in grut ferskaad oan eigen Frysktalich wurk én kinne de prachtiche Boudewijn de Groot ferskes fansels net achterbliuwe.

De mearstimmige sang, it gitaarwurk en de ôfwikseljende nûmers soargje grif foar in moaie middei yn it prachtiche tsjerkje fan Goaiïngea.