Werk in uitvoering, de reparatie van de klok gaat van start

Goenga luidt de klok, maar nu even niet

De klok gaat er even tussenuit

Het bestuur van de SKG is er al een tijd achter de schermen mee bezig en er hebben zelfs al voorbereidende werkzaamheden in de toren plaatsgevonden, maar nu gaat het dan echt los. De klok, die uit 1342 stamt en ooit gegoten is door Stephanus, en het uurwerk worden gerepareerd. Omdat de klok niet in de toren gerepareerd kan worden, wordt deze in samenwerking met Vellema uit Hallum met speciaal transport naar Royal Eijsbouts in Asten gebracht. Vellema is een expert op het gebied van reparatie, restauratie en onderhoud aan o.a. (monumentale) torenuurwerken. Royal Eijsbouts is een grote klokkengieterij en heeft ruimschoots ervaring met de reparatie van kerkklokken. Wij hebben meerdere offertes bij verschillende bedrijven aangevraagd en uiteindelijk, vanwege die jarenlange ervaring, gekozen voor Royal Eijsbouts.

Op 13 februari zijn er twee gestapelde bouwketen bij de kerk geplaatst zodat de aannemer, Kolthof Bouwbedrijf BV, kan starten met het voorbereidende werk aan de toren. Kolthof is ook verantwoordelijk voor het herstel van de torenconstructie en alle bijkomende werkzaamheden na het herplaatsen van de klok. Ook voor deze klus hebben we meerdere offertes aangevraagd.

Op 14 februari wordt de toren in de steigers gezet.  Maandag 25 februari, wordt de kerkklok met behulp van een kraan van Kielstra uit de kerktoren getild. Naar verwachting vindt dit tussen 13 en 15 plaats. De demontage en de montage gebeurt door Vellema in samenwerking met Royal Eijsbouts. De klok gaat met speciaal transport naar Asten om daar hersteld te worden. We zullen via de mail en via onze website laten weten hoe laat de klok verwijderd wordt.

Al eerder was geconstateerd dat ook het monumentale uurwerk gerepareerd moet worden. We hebben ervoor gekozen om dat nu meteen mee te nemen omdat dat vanwege de van de provincie Fyslân ook hiervoor ontvangen subsidie een handig moment is. Voor deze klus is het bedrijf Daelmans Klokken en Uurwerken gecontracteerd.

Om dit alles te bekostigen zijn verschillende fondsen en subsidieverstrekkers benaderd. We hebben nog niet alle subsidies en fondsen binnen maar zijn een heel eind op weg. Het resterende bedrag wordt betaald door de SKG. Wij zullen u hier uitgebreid over informeren tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 april a.s.

We hopen dat alles gereed is in april en dat de klok dan weer als vanouds zal luiden, of misschien zelfs wel nog mooier. Wij houden u op de hoogte!