Werkzaamheden aan klok en toren

It giet oan. De restauratie van de klok en toren gaat nu zichtbaar worden voor jullie. We geven hierbij een aantal belangrijke data door:

o   Er zijn in december al voorbereidingen getroffen in de toren.

o   Op woensdag 13 februari 2019 wordt er een bouwkeet geplaatst bij de kerk (tussen 13.00u en 14.00u).

o   Donderdag 14 februari 2019 worden de steigers rond de toren opgebouwd. Dit zal op beide dagen mogelijk enige verkeershinder geven.

o   Op maandag 25 februari 2019 wordt de klok  uit de toren getakeld. Er zal een kraan van Kielstra bij de kerk komen te staan. Dat zal eveneens verkeershinder geven. We gaan er vanuit dat de kraan rond 12.00u komt en tot ongeveer 13.30u zal blijven staan. We mailen jullie van te voren de exacte tijden nog door.

 

We hopen op jullie begrip voor mogelijke overlast.

 

Vriendelijke groet, 

Stichting Kerkgebouw Goenga,

Age, Erik, Bea en Sjoukje.