Nieuwsbericht over de voorzitter en werkzaamheden rond klok en bomen

Hierbij een kort verslag van de werkzaamheden van Stichting Kerkgebouw Goënga.

Voorzitter:

Age Bootsma heeft zich bereid verklaard nog een termijn van 4 jaar aan te willen blijven als voorzitter. Vereniging Dorpsbelang en wij als mede stichtingsbestuursleden zijn hier erg blij mee.

Klok en klokkentoren:

Het herstellen van de klok wordt een grote klus. We zijn druk bezig met een subsidieaanvraag voor het herstel van de klok. Niet alleen de klok, maar ook de constructie van de klokkenstoel in de toren moet aangepakt worden. We laten ons ondersteunen door de Stichting Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland (SBKG). De heer Menno Sikkink is onze adviseur. Hij is bezig met het voorbereiden van de subsidieaanvraag bij de Provincie Friesland. Verder hebben we contact met Jan Kuiper, klokkenspecialist uit Steenwijk en dhr. Rudi van Straten van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij voorzien ons van nuttige adviezen.

We proberen in de maand september de subsidieaanvraag de deur uit te krijgen. Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt en er subsidie gegeven wordt gaan we ons bezig houden met fondsenwerving om het financiële plaatje rond te krijgen. Het College van Kerkrentmeesters van de PKN gaat ook pogingen doen om financieel aanvullingen te geven.

Jullie zien het, er komt heel wat bij kijken voor we de klok weer klinkend hebben. Gelukkig worden we ondersteund door mensen die ervaring hebben en we vertrouwen op een goed resultaat.

Bomen rond de kerk:

We hebben een vergunning aangevraagd om de lindebomen rond het kerkhof te knotten. Het staat te boek als een kapvergunning, maar het gaat om het knotten van de bomen. We gaan eerst bekijken of we überhaupt vergunning krijgen voor het knotten, maar we blijven met inwoners van Goënga in contact over wat we uiteindelijk zullen gaan doen met de bomen om voor allen tot een goede oplossing te komen. Zodra we meer weten worden inwoners van Goënga op de hoogte gebracht.

Tot zover. We houden jullie op de hoogte. Zijn er vragen, stel ze gerust.

Vriendelijke groet, Age, Yke, Bea en Sjoukje.