Werkzaamheden aan klok en toren

It giet oan. De restauratie van de klok en toren gaat nu zichtbaar worden voor jullie. We geven hierbij een aantal belangrijke data door: o   Er zijn in december al voorbereidingen getroffen in de toren. o   Op woensdag 13 februari 2019 wordt er een bouwkeet geplaatst bij de kerk (tussen 13.00u en 14.00u). o   Donderdag 14 februari 2019 worden de steigers rond de… Lees meer →

Informatieavond 1 november 2018

Op 1 november heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het dorpshuis “De Kosterij”. Het was een goed bezochte avond en er is veel informatie gedeeld. Via de volgende link vindt u de presentatie die toen gegeven is inclusief de agenda: presentie 1 november restauratie klok etc. Lees meer →

Verslag informatieavond SKG 16 jan 2018

Op 16 januari heeft de SKG een informatieavond georganiseerd. De avond werd goed bezocht en er is uitgebreid stilgestaan bij de werkzaamheden die aan de klok moeten gebeuren, de bomen rond het kerkhof en andere zaken. Een verslag vindt u via de volgende link: Verslag informatieavond SKG 16-01-2018.   Lees meer →